Toekomstzeker communicatienetwerk voor het Evangelische Kerk Associatie in Keulen

Duitsland

In het afgelopen jaar ontstond er op het terrein van het Evangelische Kerk Associatie Keulen en Regio een nieuw diaconie- en administratiegebouw. Datwyler installeerde daarin een klasse FA gestructureerde gebouwenbekabeling met categorie 7A-kabels en GG45 aansluittechniek, die door zijn hoge kwaliteit en bandbreedten een duurzame toekomstzekerheid biedt aan de opdrachtgever.

In totaal bouwde Datwyler in de nieuwbouw 21 kilometer koperen datakabels van het type Datwyler CU 7150 Multimedia en rond de 500 PS-GG45 modules.