De beurs in Frankfurt: Een ongeëvenaard project

Duitsland

Ondanks de veeleisende planning slaagden Datwyler en de betrokken installatie-ondernemingen erin de nieuwe hal 12 op de beurs tijdig “op het net” aan te sluiten. Vandaag beschikt ze over een toekomstveilige communicatie-infrastructuur en veiligheidsvoorzieningen, die voldoen aan alle geldige standaards.