Multimedia systeembeschrijving

Het CAT TV systeem van Datwyler is een actief systeem voor de overdracht van video- en tv-signalen tot 862 MHz met behulp van een klasse EA, F en FA , stervormige, symmetrische 100 ohm configuratie in een gestructureerd lokaal bekabelingssysteem volgens ISO / IEC 11801 en EN 50173. Om een interferentievrije overdracht van het frequentiegebied van 5 tot 862 MHz te verwezenlijken, is het noodzakelijk om een hoogwaardig afgeschermd bekabelingssysteem te gebruiken dat een zeer homogeen verloop van de impedantie vertoont na installatie. Voor nieuwe installaties adviseren wij daarom onze AWG22 kabels CU 7150 4P Multimedia en CU 7702 4P met corresponderende hoogwaardige aansluittechniek. De lengte van een verbinding mag maximaal 90 meter bedragen (met 22AWG kabel). 

Het systeem bestaat uit het CAT TV paneel (19 inch) met 12 poorten en geïntegreerde signaalomvormers evenals onze CAT TV baluns (balancer / unbalancer).

Het CAT TV paneel heeft een frequentiebereik van 5 tot 862 MHz en een volledige capaciteit voor het terugvoerkanaal. Het dient om de inkomende ondersteunde televisiesignalen (CATV) te versterken en voor te bereiden, om hen om te vormen van asymmetrische (coaxiaal, 75 ohm) tot symmetrische transmissiemode (tweedraads technologie, 100 ohm) en om de signalen te splitsen tussen de 12 uitgangen van het paneel (RJ45-poorten). Dus, terwijl de maximale toegestane interferentie uitstraling onder EN 50083-2 wordt gehandhaafd, is het CAT TV paneel in staat om een maximale kabeldemping van 40 dB (normaal bedrijf) te overbruggen. Door het verhogen van het uitgangsniveau, kunnen kabelverzwakkingen tot 50 dB ook overbrugd worden met aanvullende maatregelen voor afscherming (speciaal bedrijf). Om te voldoen aan de relevante EMC voorschriften moeten de extern aangesloten netwerkcomponenten een minimale verzwakking van afscherming hebben van 75 dB.

Vanwege de grote verschillen in niveau aan het overdrachtspunt van de dienst, moet het CAT TV paneel worden aangepast. Om dit te doen gebruiken we een niveau aanpaseenheid en een equalizer aan de ingang. De CATV signalen worden in eerste instantie doorgeschakeld door een CAT TV balun aan te sluiten op de RJ45 poort van het CAT TV paneel via een stuurstroom.

Elke RJ45-uitgang kan vervolgens afzonderlijk worden aangesloten op een RJ45 poort van het patchpaneel door afgeschermde RJ45 patchkabels (PiMF). De symmetrische datakabel welke permanent ermee verbonden is eindigt bij een data uitgang, ook uitgerust met RJ45-poorten. Desgewenst kunnen andere spraak- of datadiensten zoals telefoon of Ethernet worden verdeeld via dezelfde symmetrische datakabel.

De CAT TV balun wordt aangesloten op de data uitgang door een hoogwaardige afgeschermde RJ45 patchkabel. Dit zorgt ervoor dat de symmetrische signalen ontvangen via de gestructureerde bekabeling, worden omgezet in een coaxiaal signaal dat het apparaat (bijv. TV toestel) kunnen 'begrijpen'. Als de telefoon en HF diensten via dezelfde data kabel worden doorgegeven, worden de signalen gesplitst en voorbereid in de CAT TV balun. Voor de telefoonverbinding wordt de splitsing uitgevoerd naar een RJ45-poort, voor de HF signalen naar de coaxiale poorten ("IEC" voor televisie en radio en "F" voor data).

Omdat de signalen duidelijk meer verzwakt worden bij lange verbindingen en hoge frequenties dan bij korte lengtes en lagere frequenties, moet een aanpassing plaatsvinden om een zo uniform mogelijk niveau te bereiken. Deze aanpassing wordt gedaan bij de CAT TV balun tijdens de eerste start-up door middel van een drie-fasen schakelaar, dwz volgens een "plug and play" principe.

De CAT TV balun van Datwyler kan geleverd worden met of zonder een terugvoerkanaal. Een type "F" coax-poort is aanwezig op de balun uitgang voor het gebruik van het terugvoerkanaal bij de betreffende variant. Alle twaalf inkomende terugkeersignalen worden gecombineerd in het paneel en samen doorgesluisd naar de coaxiale ingangskabel. Om een terugkeersignaal te laten functioneren, is het noodzakelijk om een passieve filtermodule te installeren in het CAT TV-paneel. Om een veilige werking met het terugvoerkanaal te garanderen, moet de ingebruikname worden gecoördineerd met de dienstverlener (serviceprovider) of zijn partner. De afzonderlijke symmetrische signaaloverdracht in de voorwaartse en terugwaartse richting verloopt elk via een paar geleiders, waardoor een storingsvrije werking bekomen wordt.

De individuele statische ontkoppeling van elk van de 12 HF uitgangspoorten kan ook worden uitgevoerd door middel van de sub-D 15 pinnen poort aan de achterzijde van het paneel. De signalen op de desbetreffende HF-uitgangspoort worden afgesneden door het activeren van de bijbehorende PIN van de sub-D15-poort met een TTL-niveau = 0 tot 1V (naar de grond).