Datwyler halogeenvrije veiligheidskabels

Halogeenvrije veiligheidskabels met verbeterde eigenschappen bij brand vervangen de traditionele PVC-kabels overal waar mensen en goederen zouden kunnen in gevaar zijn als gevolg van brand en rook. Zij stoten geen corrosieve gassen uit in geval van brand, branden niet gemakkelijk, hebben een lage brandvoortplanting, en er is weinig rookproductie.

Wij produceren ook halogeenvrije veiligheidskabels met isolatiebehoud, intrinsieke brandweerstand en functiebehoud (E30 - E90). Deze kabels zijn het resultaat van vele jaren van intensieve ontwikkeling in samenwerking met de betrokken normalisatie-instellingen.

Geselecteerde grondstoffen en bijzondere verbindingen in combinatie met unieke installatiemethoden geven aan een Datwyler product of systeem zijn hoge kwaliteit en maximale garantie aan veiligheid in geval van brand.