10.12.2015

Update van de CPR-whitepaper

Classificatie van de brandveiligheid pas vanaf midden 2016

De nieuwe Europese Verordening bouwproducten (CPR), volgens welke de beslissers en ontwerpers het brandgedrag van kabels en leidingen kunnen beoordelen, is geldig sinds juli 2013.

Maar de fabrikanten kunnen nog steeds geen bindende uitspraken doen over de classificatie van hun kabels.

Een actuele update over dit onderwerp vindt u hier in onze CPR-whitepaper (in het Nederlands).