12.04.2016

Koperbekabelingen in een overzicht

Update van de keuzehulp om te downloaden

Met de opname van niet afgeschermde Cat.-6A-kabels en -aansluittechniek in onze portfolio hebben we onze keuzehulp van 4 pagina’s "Werkplekbekabelingen in de kopertechniek naar categorieën/klassen" (in het Engels) uitgebreid. 

De flyer stelt de belangrijkste producten voor, waarmee u bekabelingsoplossingen kunt realiseren die op de behoefte gericht en toekomstzeker zijn.

De flyer vindt u hier als PDF (onder "Productoverzichten / Keuzehulpen"). De gedrukte versie is in het Duits of in het Engels te verkrijgen in onze vestigingen.