12.03.2021

Gaia-X – een digitaal ecosysteem voor Europa

Gaia-X, ook wel de Europese cloud genoemd, moet bedrijven een betrouwbaar alternatief bieden voor de dominante cloudproviders uit de Verenigde Staten en China. In 2019 introduceerde de Duitse minister van Economische Zaken het cloudproject. Echter tot op heden is er weinig bekend over dit plan: uit onderzoek van het Institut der deutschen Wirtschaft (IW) is gebleken dat slechts 6% van de 500 bevraagde bedrijven Gaia-X kent.

Antwoord op Google & Co.

Vandaag de dag wordt de markt gedomineerd door niet-Europese cloudproviders zoals Google, Microsoft of Amazon. Hun middelgrote cloudklanten zijn beperkt in hun vrijheid van handelen, bijvoorbeeld door obstakels bij het migreren van data naar een andere provider (het zogenaamde lock-in-effect). Gaia-X moet dit probleem tegengaan met een gekoppelde open data-infrastructuur op basis van Europese waarden. Deze infrastructuur garandeert een volledige controle over opgeslagen en verwerkte gegevens en verschaft een digitaal ecosysteem dat innovatieve producten en bedrijfsmodellen bevordert. Met deze basis moeten Europese bedrijven in de toekomst concurrerend kunnen schalen.

In lijn met dit idee zijn bedrijven al samenwerkingen aan het opzetten. Zo stelt de Zwitserse cloudprovider Ventus Cloud AG zijn klanten in de public cloud-omgeving een oplossing op basis van open-source-technologie ter beschikking. In het kader van het privécloudaanbod is een samenwerking met Datwyler IT Infra ontstaan: met modulaire mini-datacentra – compleet voorgemonteerde plug-and-play-IT-infrastructuuroplossingen van Dätwyler – kunnen klanten van Ventus hun privécloud veilig, schaalbaar en kostenbesparend exploiteren.

Data blijft in Europese datacentra

In juli 2020 werd het project Gaia-X wat betreft privacybescherming nog wat extra druk opgelegd: in een vonnis stelt het Europees Gerechtshof namelijk dat er in de hele EU een algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet gelden. Deze wet regelt dat persoonsgegevens in principe alleen doorgegeven mogen worden aan een ander land als dat betreffende land een adequaat beschermingsniveau voor de gegevens waarborgt. Dat is wederom niet verenigbaar met de Amerikaanse Cloud Act.

Tenslotte gaat het de architecten van de nieuwe cloudinfrastructuur erom met een eigen ecosysteem tegenstand te bieden tegen de Amerikaanse en Chinese tech-sfeer – en daarmee te voorkomen dat Europeanen moeten kiezen tussen een van beide digitale werelden. Europa is immers technologisch afhankelijk geworden, wat een bedreiging is geworden voor zijn eigen soevereiniteit en toekomstige welvaart: Europa loopt ver achter op de VS en China wat betreft de ontwikkeling van digitale diensten.