25.09.2019

Alleen B2ca-kabels voor de spoorwegtunnels in Europa

Herziening van de Verordening 1303/2014 van de Europese Commissie

Een nieuwe uitvoeringsverordening van de Commissie betreffende de technische specificaties voor interoperabiliteit (TSI) met betrekking tot veiligheid in spoorwegtunnels (SRT) is in juni gepubliceerd. In overeenstemming met de nieuwe TSI SRT 1301/2014, mogen sinds 16 juni 2019 alleen kabels die voldoen aan de eisen van brandklasse B2ca en aan de aanvullende eisen s1a en a1 (volgens Bouwproductenverordening), worden geïnstalleerd in spoorwegtunnels langer dan een kilometer.

De herziening van de huidige TSI SRT was onder meer afkomstig van een advies van het Europees Spoorwegbureau (ERA). Het Interoperabiliteits- en Veiligheidcomité van de Spoorwegen (RISC) keurde de voorgestelde aanvullende eisen s1a (lichte rookontwikkeling, lichtdoorlaatbaarheid ≥ 80%) en a1 (licht corrosieve rookgassen) goed.

Afwijkingen hiervan zijn alleen toegestaan na een “grondige” risicobeoordeling. Bijvoorbeeld, kabels met functiebehoud moeten hier in aanmerking worden genomen, aangezien ze (nog) niet moeten toegewezen worden aan de klassen voor brandgedrag zoals gedefinieerd in de Bouwproductenverordening (CPR).

Zie hier> voor meer informatie

FO Universal DLTS >
CU 7702 4P >