We nemen verantwoordelijkheid

Duurzaamheid gaat over een evenwicht tussen economische, sociale en ecologische verantwoordelijkheid. Voor Datwyler is duurzaamheid een belangrijke strategische doelstelling, ingebed in alles wat we doen van productontwikkeling, klantenservice, personeelsbeleid en productie tot sociaal engagement. Ons doel is om over deze inspanningen transparant te communiceren.

Om die reden hebben we de vrijwillige standaarden van de "Sustainability Reporting Guidelines" (richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging) van het Global Reporting Initiative (GRI) aangenomen. Dit is gecontroleerd en bevestigd door de GRI. 

Verslag over de duurzaamheid 2018  PDF>(in het Engels)
Voortgangsverslag en GRI Index  PDF>(in het Engels)
 

Datwyler IT Infra is een deelnemer aan het UN Global Compact
Dit is een initiatief van de Verenigde Naties, die tien principes geadopteerd heeft op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en bestrijding van corruptie. Als deelnemer aan de UN Global Compact verbindt Datwyler zich de tien principes te volgen en om zijn verantwoordelijkheid binnen de maatschappij te aanvaarden.

Verbintenis brief  PDF> (in het Engels)
 

Datwyler heeft het "Europacable Industry Charter" ondertekend
Het industrie handvest drukt de collectieve verbintenis uit van de leden van Eurocable voor de ontwikkeling en fabricatie van kabels op een ethische, duurzame en kwaliteitsvolle manier. Door het ondertekenen van dit handvest heeft Datwyler IT Infra aanvaard om zich te gedragen als een verantwoordelijke en een kwaliteitsgedreven kabelfabrikant, wat ook een kwaliteitsbelofte inhoudt aan onze klanten.

Het industrie handvest  PDF>  (in het Engels)
meer >