Contacten Volksrepubliek China

Datwyler (Suzhou) Cabling Solutions Co., Ltd.       
No. 218, East Beijing Road
Taicang Economic Development Zone
Jiangsu Province, 215413 / VR China
T +86 21 6813-8066
F +86 21 6813-8049
info.itinfra.cn@datwyler.com

   

Bureau Shanghai
Room 804, Sheng Gao International Building
No. 137, Xian Xia Road, Changning District
Shanghai, 200051 /  VR China
T +86 21 3253-2885
F +86 21 6813-0298
info.itinfra.cn@datwyler.com

 
B
ureau Beijing
Room 16B2, West Wing, Han Wei Plaza
No.7 Guang Hua Rd,Chao Yang District
Beijing,100020 / VR China
T +86 10 5971-4288/77/76  
F +86 10 5971-4277
sales.office.bj.cn@datwyler.com

 
Bureau
Guangzhou
F, 7FL, Gaoshen Building
No. 109 Tiyu Rd. W.
Guangzhou, 510620 / VR China
T +86 20 3879-1200
F +86 20 3879-1105
sales.office.gz.cn@datwyler.com