17/09/2013

Halogeenvrije elektrische leidingen voor lokalen en plaatsen gekenmerkt door de uitwendige invloedsfactoren BD2, BD3 en BD4

Nieuwe White Paper (versie voor België)

Volgend op de inwerkingtreding van het Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, 3, 28, 100, 104, 151, 200 en 207 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties dd 14 juni 2013 informeren wij u graag over een belang-rijke wijziging voor het bepalen van elektrische leidingen voor lokalen en plaatsen gekenmerkt door de uitwendige invloedsfactoren BD2, BD3 en BD4.

Deze nieuwe reglementering heeft een bijzondere impact hoe men vanaf nu elektrische installaties gaat ontwerpen en installeren. Dit nieuwe KB is dan ook een grote stap voorwaarts voor het verbeteren van de veiligheid in ruimtes van gebouwen die hoger of gelijk zijn dan 25 meter en/of publiek toegankelijk...

Als u interesse hebt, kunt u de nieuwe White Paper (PDF) hier lezen.