11/07/2013

De nieuwe Bouwproductenverordening (CPR)

Effecten op het gebruik van kabels en leidingen in gebouwen

Beslissers en adviseurs bevinden zich in een gecompliceerde situatie: De nieuwe Europese Bouwproductenverordening (BPV), waarnaar u het brandgedrag van kabels en leidingen kunt beoordelen, is weliswaar sinds 1 juli 2013 van toepassing, maar de realisatie ervan wordt in veel landen vertraagd. De fabrikanten kunnen daarom nog geen bindende uitspraken doen over de classificatie van hun kabels.

In een actuele White Paper vindt u meer informatie over dit thema. Daarin geven wij u bovendien drie tabellen in de hand die u kunnen dienen als oriëntatie en als "schakel" tussen de tot nu toe geldige en de toekomstige eisen.