23/06/2014

De bonte wereld van de LCD-stekker

Nieuwe White Paper op onze website

Voor glasvezelaansluitingen in LAN’s en datacentra’s is er een breed spectrum aan genormeerde interfaces beschikbaar. De nieuwe White Paper op onze website stelt met de verschillende LC-interfaces de op dit moment meest gebruikte types voor.

Bovendien beschrijft hij de gangbare stekker-, adapter- en kabelkleuren en geeft adviezen over welke types het beste geschikt zijn voor de verschillende toepassingen.

De White Paper vindt u hier als PDF (in het Engels en Duits).