28/03/2014

Brandpreventiedag Berlijn op 15 mei

Lezingen en uitwisselen van kennisinformatie

Op 15 mei vindt in het Scandic Hotel naar Potsdamer Platz de "Brandpreventiedag Berlijn" plaats. Met telkens meer dan 120 deelnemers waren het seminars in Würzburg en München, waar de firma’s Datwyler en PUK u voor uitgenodigd hadden, een compleet succes.

De lezingen in Berlin dekken weer een breed spectrum van onderwerpen. Peter Post, een testdeskundige, verklaart de voorschriften van de LAR. Erik Vogler (PUK) en Peter Pardeyke (Datwyler) verstrekten informatie over tracés en bekabelingssystemen volgens DIN 4102-12. Vervolgens spreekt Dr. Thomas Thaetner van de kanselarij Steeger over bouwrechtelijke aspecten.

Een PDF van de programma vindt u hier (in het Duits).